Disputation

Marcus Falk Johansson försvarar sin avhandling

Marcus Falk Johansson disputerar i vårdvetenskap med avhandlingen "For better and for worse, till death do us part – Support needs of persons caring for a co-habitant spouse or partner with dementia".

Datum: , kl 09:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Sal 105 (Fö 5)

Respondent

Marcus Falk Johansson, doktorand i vårdvetenskap, Högskolan Dalarna

Opponent

Marie Ernsth-Bravell, docent i gerontologi, Hälsohögskolan Jönköping University

Betygsnämnd 

  • Magnus Jegermalm, professor i socialt arbete, Marie Cederschiöld Högskola
  • Joy Torgé, docent i gerontologi, Hälsohögskolan Jönköping University
  • Fatumo Osman, docent i omvårdnad, Högskolan Dalarna

Ersättare betygsnämnd

Renée Flacking, professor i pediatrisk omvårdnad, Högskolan Dalarna

Ordförande

Renée Flacking, professor i pediatrisk omvårdnad, Högskolan Dalarna

Huvudhandledare

Lena Marmstål Hammar, docent i omvårdnad, Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Senast granskad: