Vår gröna ekonomi - en seminarieserie om sambandet mellan ekonomi och ekologi

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vilken roll har ekonomin när vi går från ord till handling för att möta pågående klimat- och miljökriser? Välkommen till en serie seminarier/webinarier där vi utforskar kopplingen mellan ekonomi och ekologi.

“Vår gröna ekonomi” är en seminarieserie som sker i samverkan mellan det ideella och akademin. Trots ambitiösa nationella mål och stort folkligt stöd går omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle långsamt. Allt fler börjar se relationen mellan våra ekologiska och ekonomiska system som en nyckelkomponent för att lösa klimatfrågan och nå en hållbar utveckling. Trots årtionden av försök att minska trycket på naturresurserna och klimatet har mänskligheten som helhet inte lyckats frikoppla denna negativa påverkan från BNP-tillväxten, som är det dominerande politiska målet.

För att fördjupa kunskaperna i dessa frågor bjuder Naturskyddsföreningen och Högskolan Dalarna in till en seminarieserie i tre delar. Tillsammans med ledande forskare och andra sakkunniga från hela Sverige diskuterar vi några av de mest avgörande frågorna för att få till en lyckad omställning där ekonomi och ekologi går hand i hand.

22 sep   Grön tillväxt – nödvändighet eller önsketänkande?
13 okt    Ny teknik och effektivisering – hur skapas verklig miljönytta?
10 nov   Vår gröna ekonomi – vilka är vägarna som tar oss dit?

Seminarierna genomförs kl 19 - 21 alla tillfällen och du kan delta via e-mötesverktyget Zoom eller på Högskolan Dalarna i Falun.

Anmäl dig senast fem dagar innan respektive seminarium.
Läs mer och anmäl dig på: www.vargronaekonomi.se

Senast granskad:
Senast granskad: