Om medarbetarwebben

Medarbetarwebben är vårt intranät och nav för övergripande information och service för dig som medarbetare vid Högskolan Dalarna.

Sammanfattning

Medarbetarwebben ska göra det enkelt för dig att ta del av övergripande information som stödjer dig i ditt arbete – oavsett vad du jobbar med på Högskolan Dalarna. Medarbetarwebben är öppen även för externa besökare, men som inloggad medarbetare har du tillgång till ytterligare verktyg och tjänster.

Förutom information som är grundläggande för alla anställda på högskolan finns också särskilda rollbaserade stödsidor framtagna för exempelvis undervisande personal, forskare och chefer – även specifika nyhetsflöden för finns på dessa sidor.

Medarbetarwebben kommer fortsätta att utvecklas vidare och fler funktioner kommer att tillkomma som underlättar för dig i vardagen. Medarbetarwebben är responsiv och fungerar lika bra i mobilen som i datorn.

Ge oss feedback

På varje sida på medarbetarwebben finns en feedbackfunktion. Använd funktionen för att förmedla eventuella felaktigheter eller förbättringsåtgärder för sidan. När du skickar in din feedback så följer länken till den aktella sidan du skickar från med automatiskt så det är enkelt att se vilken sida feedbacken avser. Du kan välja att skicka in din feedback anonymt genom att klicka i rutan "skicka meddelandet anonymt".

Svar på frågor om medarbetarwebben

Här kan du ta del av svar på grundläggande frågor om medarbetarwebben. Har du ytterligare frågor, använd gärna feedbackfunktionen eller mejla support@du.se

Varför ett nytt intranät? 

Intranätet du&ja lanserades 2010, sedan dess har mycket hänt och idag finns både helt andra krav och möjligheter när det gäller ett intranät. En förstudie genomfördes under 2019 där flera utmaningar med du&ja presenterades. Därefter startades projektet medarbetarwebb upp under 2020 där en referensgrupp med deltagare från verksamheten varit aktiva. 

Dessutom har det funnits tekniska aspekter som gjort att intranätet du&ja inte längre är möjligt att använda. Men, detta har inte varit styrande för beslutet om ett nytt intranät.

Varför ser strukturen på medarbetarwebben ut som den gör?

Strukturen för medarbetarwebben är framtagen för att underlätta för dig som medarbetare och följer en rubriksättning som är vanligt förekommande på intranät – och därmed även testad. Sökfunktionen på medarbetarwebben är förbättrad och kan med fördel användas. Besöker du medarbetarwebben och söker efter något kommer söket automatiskt att först ske på just medarbetarwebben, vilket innebär att dina sökträffar ska vara så rätt som möjligt.  

Jag vill anpassa startsidan på medarbetarwebben, hur gör jag?

Du kan i nuläget anpassa vilka verktyg du har snabbåtkomst till via startsidan, se nedan. I övrigt kan du inte anpassa sidan ännu. Du som medarbetare bör alltid se till att besöka medarbetarwebben i inloggat läge för att få tillgång till allt innehåll.

Dina verktyg och tjänster

På medarbetarwebbens startsida väljer du dina favoritverktyg och tjänster som du använder mest frekvent. Detta gör du genom att klick på plustecknet på mitten av sidan. Vill du hitta alla verktyg och tjänster som finns att tillgå klickar du på "Fler verktyg". Då får du fram en lista ordnad i alfabetiskt ordning.

I ett fåtal fall kommer du som besökare bli länkad till sidor på gamla du&ja och det gäller i de flesta fall dokument som ännu inte hunnit bli överflyttade till nya miljöer.

Vill du öppna verktyg, tjänster eller annan länk i ny flik håller du in Ctrl-knappen innan du klickar.

Finns medarbetarwebben på engelska?

Delar av innehållet på medarbetarwebben kommer återfinnas på engelska framöver. 

Jag saknar funktioner på medarbetarwebben som fanns på det gamla intranätet, var hittar jag dem?  

Medarbetarwebben kommer fortsätta utvecklas och förbättras. Arbetet med att frilägga verktyg och tjänster är ett komplext arbete som har tagit längre tid än vad som hade kunnat förutspås. I detta arbete ser högskolan också över vilka verktyg och tjänster som fortsatt är aktuella att använda sig av. Intranätet du&ja är fortfarande möjligt att komma åt för att nå de tjänster och verktyg som ännu inte är flyttade. 

Varför finns det flera nyhetsflöden? 

På startsidan på medarbetarwebben möts du av högskolans övergripande nyhetsflöde där nyheterna gäller alla medarbetare. Under de rollbaserade stödsidorna hittar du specifika nyheter riktade till målgruppen.

Vem ansvarar för innehållet på medarbetarwebben? 

En medarbetarwebb är en levande webbsida, men som besökare ska du kunna förlita dig på att informationen alltid är korrekt och uppdaterad – ett ansvar som åligger respektive avdelning som ansvarar för innehållet att säkerställa. Avdelningen för kommunikation är ytterst ansvariga för innehållet. 

 

Senast granskad:
Senast granskad: