Workshop med fokus på att utveckla hela lärosätets forskning kring hållbarhet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

RECAST är ett forum där forskare och doktorander möts för att diskutera forskning kring hållbarhet, dela kunskap och utveckla tvärvetenskapliga samarbeten. För att få inbjudan till workshopen anmäler du dig till RECASTs mejllista senast 18 juni.

Information in English below.

Tisdagen den 21 september 2021 klockan 8.30-12.30 kommer RECAST (Research Collegium for the Advancement of Sustainability) att organisera en workshop som fokuserar på att utveckla hela lärosätets forskning kring hållbarhet.

RECAST är ett forum där forskare och doktorander från Högskolan Dalarna möts för att diskutera forskning kring hållbarhet, dela kunskap och utveckla tvärvetenskapliga samarbeten. För att få inbjudan till workshopen behöver du vara med på RECASTs mejllista. Om du är intresserad av hållbarhetsforskning och vill delta i workshopen kontakta Farhana Borg (Samordnare, RECAST) senast tisdagen den 18 juni 2021 för att vara med på RECASTs mejllista.

On Tuesday the 21st of September 2021 at 08.30-12.30 RECAST (Research Collegium for the Advancement of Sustainability) organizes a workshop that focuses on developing research related to sustainability at Dalarna University.

RECAST is a forum where researchers and doctoral students from all disciplines meet to discuss research about sustainability, share knowledge, and develop interdisciplinary collaboration. To be invited to the workshop you must be on the RECAST mailing list. If you are interested in sustainability research and would like to participate in the workshop, please contact Farhana Borg (Coordinator, RECAST) by Tuesday 18 of June 2021 to be added to the RECAST mailing list.

Senast granskad:
Senast granskad: