Save the date! Webbinarium om öppen tillgång

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Save the date!

Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket bjuder in till ett gemensamt webbinarium för att presentera resultaten av respektive myndighets uppdrag inom öppen tillgång och diskutera vägen framåt.


Webbinarium om det nationella arbetet inom öppen tillgång 

 

Datum: 20 april 2022
Tid: 9.30–12.00
Plats: Digitalt via Zoom
 
Arrangörer: Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket
 
Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet har i uppdrag från regeringen att främja och samordna arbetet med att införa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. I uppdragen ingår också att lämna en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet. I mars rapporterade myndigheterna uppdragen.

Den 20 april anordnas ett gemensamt webbinarium där resultaten av uppdragen presenteras och vägen framåt diskuteras. 

Seminariet vänder sig i första hand till forskare, forskningsfinansiärer, universitet och högskolor, forskningsinfrastrukturer, FoU-myndigheter och forskningsbibliotek – men alla som är intresserade av frågan är välkomna att delta.

Mer information publiceras längre fram på Vetenskapsrådets webbplats
 

Senast granskad:
Senast granskad: