Vill du ha fritidsföreningen kvar?

Vill du ha fritidsföreningen kvar?

Fritidsföreningen drivs ideellt av medarbetare på högskolan, för medlemmarna i föreningen. Nu behövs nya krafter för att driva föreningen framåt. Om inte en ny styrelse väljs vid den extra årsstämman 18 januari riskerar föreningen att läggas ner.
Tre personer spelar innebandy i en idrottshall
Fritidsföreningens aktiviteter bestäms av medlemmarna själva vilket öppnar upp för enorma möjligheter. Ulf Palm

Tills vidare kommer nuvarande styrelsen inte att påbörja arbetet med att samordna aktiviteter inför 2023. Utan detta arbete får den eventuellt nya styrelsen inleda. 

Alla är välkomna att delta på det extra årsmötet, även du som ännu inte är medlem i föreningen. Mötet sker den 18 januari kl 16.00, mötet sker digitalt. 

Kalenderkallelse med länk till mötet 

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: