Vi stöttar våra kollegor i Ukraina

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan ställer sig bakom det uttalande som Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har gjort till stöd för kollegor, studenter och civilbefolkningen i Ukraina, som drabbats av den ryska invasionen.

– Högskolan Dalarna ställer sig helt bakom uttalandet från Sveriges universitets- och högskoleförbund och uttrycker vårt varmaste stöd och vår solidaritet med kollegor, studenter och civilbefolkningen i Ukraina. ​Det är med stor bestörtning och oro som vi följer händelseutvecklingen i Ukraina. Det är viktigt att alla, inte minst lärosäten och akademiker världen över, fördömer detta agerande, och står upp för demokrati och mänskliga rättigheter, säger rektor Martin Norsell.

SUHF stödjer lärosäten i Ukraina och instämmer starkt i EUA:s yttrande om solidaritet

 

Dalarna University’s support for and solidarity with all higher education institutions in Ukraine

The Association of Swedish Higher Education Institutions (SUHF) has stated its strong support for colleagues, students and civilians in Ukraine whose lives have been affected by the Russian invasion.

– Dalarna University stands behind SUHF in this statement and expresses its own strongest support for and solidarity with colleagues, students and civilians in Ukraine. ​It is with great dismay and concern that we follow the turn of events there. What is important is that everyone the world over – not least higher education institutions and academics – condemns this action and stands up for democracy and human rights, states Martin Norsell, Dalarna University’s Vice-Chancellor.

SUHF supports higher education institutions in Ukraine and the statement of solidarity with Ukraine from the European University Association (EUA)

Senast granskad:
Senast granskad: