Vi ses på campus i höst – plan för återgång till arbete och undervisning på plats

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Återgången sker stegvis, ambitionen är att undervisningen senast under läsperiod 2 2021 är i sin ordinarie form. Den 16 september återgår medarbetare till sin ordinarie arbetsplats utifrån dialog med chef. This information will be available in English.

A summary of this information will be available in English shortly.

Rektors ledningsråd har 7 juni informerats om hur en återgång till campus för medarbetare och studenter under hösten 2021 skulle kunna se ut – ett förslag som ledningen ställer sig bakom. Förslaget utgår från att rådet om distansundervisning för utbildning av vuxna upphörde den 1 juni vilket skapar nya möjligheter för högskolan.
– Vi kan därför med stor glädje meddela att vi ses på campus i höst, vi har en plan för hur återgången ska se ut, en plan där ledordet är smittsäkert, säger rektor Martin Norsell. 

I den undersökning som gjordes bland medarbetare i slutet av maj om det hemarbete och covid-19 framkom att högskolans medarbetare tycker att det tillfälliga hemarbetet över lag fungerat väl. Att högskolan har en hög digitaliseringskompetens har också varit en viktig nyckel i att omställningen gått så pass bra som den gjort.

Rektor Martin Norsell vid sitt skrivbord

– Vi har många lärdomar att ta med oss från denna speciella tid och det är viktigt att vi fångar upp dem, menar Martin Norsell. Vi behöver framgent fundera över vilken sorts arbetsgivare vi ska vara för att fortsatt vara attraktiv – att kunna jobba på distans kommer säkert vara en viktig parameter i framtiden.

Återgången till campus kommer ske stegvis och förutsätter att regeringens öppningsplan fortsätter gälla. Ambitionen att högskolans undervisning senast under november 2021 är i huvudsak campusbaserad igen.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att pandemin inte är över. Men vår plan gäller nu, tills vi eventuellt behöver ta ett annat beslut. Jag ser fram emot att äntligen träffa kollegor och studenter på campus säger rektor.

Svar på vanliga frågor om covid-19 kommer uppdateras inom kort och kompletteras med frågor om återgången till campus. Detta gäller både FAQ för medarbetare, chefer och studenter. 

Detta gäller för medarbetare

 • Till och med 15 september 2021: Tillfälligt hemarbete
  Högskolan följer regeringens rekommendation om distansarbete inom statliga myndigheter och tillfälligt hemarbete sker fram till och med 15 september om inget annat anges. Det datum som högskolan tidigare kommunicerat, 31 augusti, förlängs således.
   
 • 16 september 2021: Återgång till ordinarie arbetsplats
  Angivelser angående placeringsort i anställningsavtal gäller.​ Respektive chef ansvarar för att återgången sker smittsäkert – utifrån verksamhetens och enskilda individers behov.  Det innebär att det kan komma att se olika ut inom olika avdelningar – vissa kollegor kommer fortsatt arbeta tillfälligt hemma medan andra arbetar på campus. Planering, tentarättning och liknande är exempel på arbetsuppgifter som inte måste ske på arbetsplatsen, men även detta är upp till varje chef att avgöra.

  Har du symptom ska du stanna hemma och tillfälligt arbeta hemifrån och då ha möjlighet att kunna delta i exempelvis möten. Därför ska hybridmöten vara möjligt och planeras för. Chefer kommer få stöd i hur hybridmöten kan hållas för att fungera optimalt.
 • Smittsäkert som ledord​
  Du ska kunna känna dig trygg på arbetsplatsen och alla medarbetare har ett ansvar att fortsätta hålla avstånd – detta gäller exempelvis såväl vid kaffeautomaten som vid in- och utpassager. Varje chef får i uppdrag att se över arbetsplatsen både när det gäller möblering och hur det är möjligt att hålla avstånd i delade kontorsrum och andra ytor. Skyltning kommer sättas upp för att påminna om att hålla avstånd och handsprit tillhandahålls i gemensamma utrymmen.

Detta gäller för studenter – påverkar undervisande personal

Beslutet om ”Nätbaserat med fördel blended höstterminen 2021” kvarstår men med vissa justeringar:

 • 23 augusti: Dörrarna till campus öppnas
  Personalutrymmen hålls dock fortsatt stängda och kräver passerkort – när dessa utrymmen öppnas upp finns ännu inget beslut på.

  Tips: Uppdatera ditt passerkort i Helpdesk för att komma in överallt på Campus Falun då larm- och passagesystemet håller på att bytas ut.  

 • Från och med terminsstart, 30 augusti
  • Alla former av examinationer och andra praktiska moment /färdighetsträning är möjligt att genomföra på campus. Smittsäkert är fortfarande ledord och handsprit och munskydd erbjuds.
  • Från och med läsperiod 2, om inget annat anges: Möjlighet att övergå till de undervisningsformer som i normalfallet är fastställt i kurs och utbildningsplaner. Campusundervisning är möjlig. Blended learning som undervisningsform rekommenderas och bör planeras för, detta för att studenter ska kunna vara delaktiga i undervisningen även då de måste stanna hemma vid symptom.
Information till dig som chef

Chefslunchen den 16 juni ger fördjupad information om beslutet och stöd till dig som chef kring återgången. Hör av dig till hr-support@du.se om du inte fått inbjudan. 

Senast granskad:
Senast granskad: