Var ska våra sammanhållna akademiska miljöer vara placerade? / Where will our cohesive academic environments be located?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu fortsätter arbetet för att utveckla de sex sammanhållna akademiska miljöerna vid högskolan. En översyn av var respektive miljöer ska vara placerad, på Campus Falun eller Campus Borlänge, kommer att göras under våren 2023.
Vägskyltar som visar riktning "Falun" respektive "Borlänge" i ett vintrigt landskap.
Flera redan tagna beslut sätter ramarna för placeringsorten. Madelene Håll

De fem nuvarande institutionerna skapades för att etablera och utveckla högskolans sex identifierade sammanhållna akademiska miljöer:

  • Hälsa och välfärd
  • Teknik och data
  • Utbildning och lärande
  • Hum-sam
  • Media
  • Språk

Genom att samlokalisera medarbetarna inom respektive sammanhållen akademisk miljö skapas möjlighet till än mer kreativitet och utveckling.

– Detta är ett viktigt steg för att uppnå de mål som anges i vår strategi, en strategi som stärker högskolans roll som ett ansvarstagande och framåtblickande lärosäte. Fokus är placeringsort för de sammanhållna akademiska miljöerna utifrån de lokaler vi har och bygger, säger Martin Norsell, rektor.

Vad är en sammanhållen akademisk miljö?

En sammanhållen akademisk miljö bygger på den intellektuella samhörighet som finns mellan lärare, lärarlag och forskargrupper inom ett definierat område. Den ska präglas av kreativitet och utvecklingskraft.

Kännetecken för en sammanhållen akademisk miljö

Tidigare beslut anger ramarna 

Flera redan tagna beslut av både högskolestyrelsen och av rektor sätter ramarna för placeringsorten. Bland annat är det redan beslutat att den sammanhållna akademiska miljön för information och teknik ska vara placerad vid nya Campus Borlänge, respektive att den sammanhållna akademiska miljön för hälsa och välfärd ska vara placerad vid Campus Falun.

Det långsiktiga målet är att lokaliseringen på de båda orterna ska vara samlat och att för att utgöra ett verksamhetsnära stöd så behöver verksamhetsstödet finnas på båda orterna. Det innebär att arbetet med placeringsort för de sammanhållna akademiska miljöerna även berör verksamhetsstödet.

Process för beslut

Processen för beslutet om placeringen av de sammanhållna akademiska miljöerna är framtagen i dialog med verksamheten. Huvudarbetsmiljöombuden har också deltagit i arbetet.

– Redan i februari, enligt vår tidplan, är det planerat för en synpunktsinsamling utifrån de förslag som då kommer finnas, säger Elisabeth Daunelius, senior rådgivare och processledare för arbetet som just startats upp.

Just nu pågår datainsamling och därefter kommer olika alternativ att tas fram utifrån de givna beslutsramarna. Däremellan sker synpunktsinsamlingen där medarbetare bjuds in att delta i processen. Högskolestyrelsen fattar beslut om placeringen i juni 2023, därefter kommer en flyttplan för berörda institutioner arbetas fram.

Flytt sker sedan under 2024 och kommer att anpassas utifrån verksamheten. Flytt sker först från Campus Borlänge till Campus Falun, för att de som ska ha arbetsplats på Campus Borlänge direkt ska kunna flytta in i nya Campus Borlänge som högskolan har tillträde till först juni 2024.

Kontakt
Elisabeth Daunelius
Senior rådgivare
Verksamhetsstödet
Senast granskad:
Senast granskad: