Valresultat: Här är ledamöterna i utbildnings- och forskningsnämnden och institutionernas ledningsråd

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vilket engagemang! Nu är rösterna räknande i valen till utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och institutionernas ledningsråd (IL). Valresultatet har nu godkänts och ledamöterna utsedda.

Vallokalen har varit öppen 7-14 juni och intresset för att delta i valet har varit stort. Både när det gäller att nominera och sedan rösta. Valberedningarna har arbetat aktivt med att dels öka valdeltagandet men också ta fram sina respektive förslag – vilket verkar ha gett resultat. För UFN har valdeltagandet ökat från 43% 2019 till 55% vid valet nu.  
– Det är precis så här man vill att det ska vara vid ett val. Valet av ledamöter är ett viktigt val, säger valförrättare Magnus Jobs. Att det är det första valet till institutionernas ledningsråd kan ha påverkat valdeltagandet som är högre än tidigare. 

UFN fastställde under sitt möte 15 juni valresultatet. När det gäller IL teknik och data/IT hade två kandidater samma röstetal och mandatet tillsattes efter lottning som övervakades av valförrättare Magnus Jobs.   

Ordförande och vice ordförande för UFN blir sedan utsedda av rektor under augusti-september. Ledamöterna till IL tillträder 1 juli och två av ledamöterna till UFN samt ytterligare tre till UFN 1 januari 2022.   

– Det kollegiala inflytandet är en förutsättning för att vidareutveckla våra sammanhållna akademiska miljöer, vilket också inkluderar arbetet i institutionernas ledningsråd. Att man engagerar sig i valet är oerhört glädjande och jag hoppas det ger goda förutsättningar för att de valda ledamöterna känner ett ansvar för det arbete de ska utföra, säger rektor Martin Norsell. 

Ledamöter UFN (nyvalda) 

 • Mattias Aronsson
 • Fatumo Osman
 • Anna Annerberg
 • Torsten Hylén
 • Carl Olsmats

IL institutionen för humaniora, samhällsvetenskap och medier

 • Thomas Florén
 • Susanna Heldt Cassel
 • Erik Lundberg
 • Sara Otterskog

IL institutionen för hälsa och välfärd

 • Thomas Strandberg
 • Anna Ehrenberg
 • Kerstin Erlandsson
 • Elisabeth Nerpin

IL institutionen för språk, litteratur och lärande

 • Julie Skogs
 • Lovisa Berg
 • Åsa Wedin

IL institutionen för teknik och data/IT

 • Hasan Fleyeh
 • Mats Rönnelid
 • Karin Yvell

IL institutionen för utbildning och lärande

 • Mats Tegmark
 • Anna Teledahl
 • Gunn Nyberg
Viktiga datum

15 juni: Valresultatet till UFN och IL tillkännages.

Senast granskad:
Senast granskad: