Välkommen till Akademisk högtid 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fredagen den 26 november 2021 anordnar Högskolan Dalarna traditionsenligt akademisk högtid.
Fanborg med spelmän som spelar fiol

Högtidsceremoni sker fredagen den 26 november klockan 17.00 i Falun och inramas av tal och musik följt av middag med underhållning för särskilt inbjudna.

Under den akademiska högtiden installeras nyblivna professorer, gästprofessorer och adjungerade professorer hälsas välkomna. Hedersdoktorer och doktorer promoveras och docenter, doktorer, lektorer befordrade på konstnärlig grund samt excellenta och meriterade lärare uppmärksammas.  

Vid högtiden delar högskolan även ut alumnpris samt samverkanspris till en extern samverkanspartner och till en medarbetare vid Högskolan. Dalarnas studentkår delar ut ett pedagogiskt pris.

För de som så önskar finns möjlighet att åka buss från Borlänge till Falun i samband med högtiden samt tillbaka på kvällen efter middagen.

Markera dagen i kalendern, mer information och särskild inbjudan kommer efter sommaren.  

Välkommen! 

Senast granskad:
Senast granskad: