Uppehåll för nyhetsbrevet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Varje vecka samlas publicerade nyheter på intranätet i ett nyhetsbrev som skickas ut till alla anställda som en service. Nyhetsbrevet kommer från vecka fyra ta ett uppehåll. Men, nyheterna finns som vanligt att ta del av.

I och med lanseringen av det nya intranätet, medarbetarwebben, kommer nyhetsbrevet få ett annat utseende och ett annat verktyg kommer användas för skapandet av brevet. Nyhetsbrevet kommer från vecka fyra ta ett längre uppehåll till det nya verktyget för nyhetsbrevet är i drift. Nyheter kommer fortsatt publiceras som vanligt på medarbetarwebben.

Till nyhetsflödet

Senast granskad:
Senast granskad: