Tyck till om lokaliseringen av våra miljöer / Let us hear your thoughts and opinions about the location

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fakta- och datainsamlingen som pågår både besvarar frågor och väcker nya i processen för lokalisering av de sammanhållna akademiska miljöerna. En viktig fråga som styrgruppen har diskuterat är vilka samarbeten mellan miljöerna som är extra viktiga att ta hänsyn till. Vad tycker du?
Närbild på två kaffekoppar på ett vitt bord, en med texten drömmar och en med Högskolan Dalarnas logotyp.
Vad ser du för viktiga aspekter när det gäller lokaliseringen av de sammanhållna akademiska miljöerna? Vad är viktigt för organisationen att ta hänsyn till? Tyck till. Madelene Håll

– I de beslutspunkter som vi har att arbeta utifrån finns flera begrepp som kräver förtydligande och samsyn kring. En viktig påminnelse är att vi inte har något huvudcampus. Men, att våra lokaler ser olika ut och har olika möjligheter till både antal studenter och medarbetare, säger Elisabeth Danuelius, processledare för arbetet.

Den 30 januari träffades styrgruppen för arbetet, där alla prefekter ingår, högskoledirektören dekanerna, prorektor, vicerektor för utbildning och studentkårens ordförande för att påbörja det remissförslag som ska tas fram. I samband med tillfället presenterade prefekterna viktiga aspekter som de ser utifrån respektive institution samt sammanhållen akademisk miljö. Några synpunkter som togs upp var att som verkligen för oss samman är den digitala arbetsplatsen. En annan synpunkt att beakta är det samarbete som finns mellan olika institutioner för att lärarutbildningarna ska fungera väl. Att det finns en underutnyttjad potential i de sammanhållna akademiska miljöerna – att vi måste komma ihåg att de är fortfarande väldigt nya. Arbetet som nu görs är därför viktigt för att skapa reella förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av miljöerna.

Inventering av kontorsplatser

Styrgruppen beslutade att en inventering av respektive institutions behov av kontorsplatser måste göras samt genomgång av behov av lärosalar – både nu och framåt, som nästa steg i fakta- och datainsamlingen. Arbetet har till stor del redan genomförts, men har betydelse för vilken lokalisering som är möjlig. 

– Vi behöver vara pragmatiska och söka lösningar som fysiskt samlar akademiska miljöer så långt det är möjligt, men måste också vara beredda på att samarbeta med miljöer och personer på andra campus. De diskussioner vi haft pekar i en viss riktning och det låter klokt, men vi måste säkerställa att grundläggande platsbehov tillgodoses och se på möjliga mervärden, exempelvis samverkan, som lokaliseringen kan ge, menar Carl Olsmats, dekan.

– Vi behöver säkerställa att de beslut som föreslås går att genomföra och att de gynnar utvecklingen av vår verksamhet på sikt, säger Jörgen Elbe, prorektor. Vi måste vara medvetna om att oavsett utfall av denna process kommer det att finnas de som kommer vara besvikna, men vi ska samtidigt påminna oss om att våra campus i såväl Falun som Borlänge är och kommer vara av mycket hög klass.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Har du tankar och synpunkter om lokaliseringen av de sammanhållna akademiska miljöerna? Fram till den 17 februari har du möjlighet att dela med dig tankar via ett webbformulär. Dina svar är anonyma.

Observera att det är en del av datainsamlingen som pågår, det finns inget konkret förslag att ta ställning till än.

 

Informationsforum 1: Lokalisering av sammanhållna akademiska miljöer
  • 7 februari kl 09.00-09.30

Ta del av en presentation om hur processen för arbetet ser ut, varför arbetet görs och vad det ska leda till. Forumet är öppet för alla medarbetare och är digitalt.

Kontakt
Elisabeth Daunelius
Elisabeth Daunelius
Verksamhetsstödet
Senast granskad:
Senast granskad: