Tillsättning av samtliga proprefekter

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inför MBL-förhandlingen 16 juni föreslås fyra kandidater till rollerna som proprefekter, sedan tidigare är tre proprefekter utsedda. För två institutioner föreslås två proprefekter med olika ansvarsområden, för tre institutioner föreslås en proprefekt.

Inför MBL-förhandlingen 16 juni kommer följande kandidater att föreslås till rollerna som proprefekter:

Sedan tidigare föreslagna proprefekter:

Proprefekternas huvuduppgift är att stödja prefekten i att etablera och utveckla sammanhållna akademiska miljöer inom respektive institution i enlighet med högskolans strategi. I rollen ingår bland annat att bidra i arbetet med att utveckla attraktiva utbildningar, stärka forskningen och verka för att det finns en nära samverkan mellan utbildning och forskning.

Kontakt
Brita Westberg
HR-konsult
Senast granskad:
Senast granskad: