Tillsättning av proprefekter

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Madeleine Michaëlsson (utbildning) och Tarja Alatalo (forskning) förslås som proprefekter för institutionen för utbildning och lärande inför MBL-förhandlingen 2 juni.

Madeleine Michaëlsson (utbildning) och Tarja Alatalo (forskning) förslås som proprefekter för institutionen för utbildning och lärande inför MBL-förhandlingen 2 juni.

Proprefekternas huvuduppgift är att stödja prefekten i att etablera och utveckla sammanhållna akademiska miljöer inom respektive institution i enlighet med högskolans strategi. I rollen ingår bland annat att bidra i arbetet med att utveckla attraktiva utbildningar, stärka forskningen och verka för att det finns en nära samverkan mellan utbildning och forskning.

För institutionen för språk, litteratur och lärande är BethAnne Paulsrud föreslagen proprefekt. Arbetet med att utse proprefekter pågår inom de övriga institutionerna och publiceras på intranätet varefter beslut kommer.

Presentation av Madeleine Michaëlsson

Presentation av Tarja Alatalo

Presentation av BethAnne Paulsrud

Kontakt
Brita Westberg
HR-konsult
Senast granskad:
Senast granskad: