Tf. prefekt utsedd för institutionen för lärarutbildning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rektor har beslutat att utse Elisabeth Daunelius till tillförordnad prefekt för institutionen för lärarutbildningen från och med 1 februari till och med 31 augusti 2022. Uppdraget som prefekt för institutionen kommer att utlysas.

Elisabeth Daunelius har en bakgrund som förvaltningschef på Högskolan i Gävle, HR-direktör för Sundsvalls kommun, samt att hon har haft en rad chefstjänster inom Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

Senast granskad:
Senast granskad: