Status i projektet nya Campus Borlänge

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sedan beslutet att flytta Campus Borlänge till fastigheten Mimer har ny kunskap om byggnadens beskaffenhet framkommit. Nu tillsätts resurser för att analysera möjligheterna till att bedriva utbildning och forskning av god kvalitet i nya Campus Borlänge.

Byggandet av ett nytt campus i Borlänge är ett flerårigt projekt– ett projekt för att möta framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av högskolans verksamhet i Borlänge. Sedan oktober 2019 har projektering av fastigheten Mimer i Borlänge centrum genomförts för högskolan räkning.

Under projekteringens gång har det sent i processen framkommit att det finns eventuella begränsningar i byggnaden som inte var kända 2019 när beslutet om att flytta campus Borlänge till fastigheten Mimer fattades.

Nu tillsätts en extern kompetens med gedigen erfarenhet av liknande projekt.  Uppdraget är att genomföra de slutliga analyserna avseende verksamheten i det planerade nya campus Borlänge utifrån de beslut och den kunskap som tillkommit sedan beslutet om flytten 2019. Den externa resursen tillsätts i inom kort och därefter sätts en tidplan för analysarbetet. Arbetet kan komma att påverka när projektet kan vara klart. Analysuppdraget utförs på uppdrag av rektor.

Frågor och svar om nya Campus Borlänge

 • Blir det inget nytt campus?
  Det analysarbete som nu ska göras förväntas ge högskolan de svar som behövs för det fortsatta arbetet. I dagsläget finns det inget beslut om att det inte skulle bli ett nytt campus Borlänge.
 • Hur ser tidplanen ut?
  Inom kort kommer en extern resurs som kan göra de slutliga analyserna tillsättas, och därefter kan en tidplan presenteras. Den tidplan som tidigare funnits om inflytt i nya Campus Borlänge anses i dagsläget inte rimlig, givet de nya förutsättningarna.
 • Blir projektet dyrare än vad det var tänkt från början?
  Det kan vi inte svara på i dagsläget. Kostnaden för ombyggnationen täcks av en överenskommen hyresnivå för fastigheten. Även om vi vet att högskolan har en bra hyresnivå jämfört med andra lärosäten så är det vårt jobb att se till att verksamheten får de bästa förutsättningarna för att kunna bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet.
 • Hur påverkar detta personalen vid högskolan?
  I dagsläget påverkar detta inte personalen, vi fortsätter verksamheten som vanligt. Personalen kommer hållas informerad om hur projektet fortlöper.
 • Hur påverkar detta studenterna som idag studerar vid Campus Borlänge?
  I dagsläget påverkar detta inte studenterna – vi fortsätter bedriva utbildning som vanligt från våra campus i Falun och Borlänge.
Senast granskad:
Senast granskad: