Sommarhälsning från rektor och högskoledirektören

Rektor Martin Norsell och högskoledirektör Katarina Johansson önskar alla en skön sommar med några reflektioner från läsåret.
Katarina Johansson, högskoledirektör och Martin Norsell, rektor fotograferade tillsammans utanför Campus Falun.
Stort tack för ett riktigt gott samarbete, hälsar Katarina Johansson, högskoledirektör och Martin Norsell, rektor. Erik Bäckvall

Vi är stolta och tacksamma att få företräda alla engagerade medarbetare och studenter som finns på vårt fantastiska lärosäte! Tillsammans gör vi skillnad genom vår utbildning, forskning och samverkan.

Cirka 1 500 studenter tar sin examen vid Högskolan Dalarna varje år, det ska vi verkligen vara stolta över. Vi har ett ökat söktryck till hösten, totalt 22 888 sökande, den femte största ökningen i landet. Dessutom har vi väl utvecklade forskningsmiljöer och cirka hundra doktorander, de flesta i någon av våra egna fyra forskarutbildningar.

Det har varit en intensiv vår, med kollegiala val och akademisk högtid, utöver ordinarie utbildnings- och forskningsverksamhet. Intensiva dagar fyllda med både glädje och tid för eftertanke. Och framför allt; stolthet.

Fokus: Förtjäna att vara universitet

Vi har fortsatt fokus på akademisering för att utveckla oss som lärosäte och förtjäna att vara universitet. Det handlar om att ytterligare utveckla den akademiska kvaliteten inom forskning och utbildning. Det gör vi genom att stärka professionaliseringen och skapa fler kontakter för att utveckla samarbeten. Vi har uppnått mycket sedan strategin beslutades, både kulturellt och strukturellt, och vi fortsätter utvecklas i samma riktning genom allas våra insatser, varje dag.

Under året pågår en lärosätesövergripande forskningsgranskning, ett steg i kvalitetssäkringen. Vi har också påbörjat en genomgång av vårt långsiktiga utbildningsutbud efter högskolestyrelsens inriktning om konsolidering. Ett steg närmare målet att bli ett ännu starkare lärosäte som förtjänar att kallas för universitet.

Förutsättningar för framtiden

Nyligen gjorde vi i rektorsfunktionen ett platsbesök på nya Campus Borlänge – här skapar vi verkligen förutsättningar för framtidens Högskolan Dalarna. Redan nu är det tydligt vilken kreativ lär- och arbetsmiljö för studenter och medarbetare som skapas. Återigen – vi känner stor stolthet. Om ett år flyttar vi in och till er som till dess får arbeta i temporära lokaler vill vi ge en eloge för er flexibilitet och förståelse, låt oss tillsammans göra vårt sista år på Röda vägen minnesvärt.

Nu står det klart vilka som tillsammans kommer att flytta in i nya campus. Arbetet med lokaliseringen av våra sex sammanhållna akademiska miljöer har pågått hela läsåret och är nu beslutat av styrelsen. Förslaget har föregåtts av ett omfattande arbete med stor delaktighet från alla medarbetare som har lämnat synpunkter på förslag, tack för ert engagemang!

Långsiktig ekonomi i balans

Ett annat steg för att utveckla en stark grund för lärosätets framtid är strukturer för en långsiktig ekonomi i balans. Det krävs fortsatt hög kostnadsmedvetenhet i alla verksamheter. Vi har gjort strategiska satsningar och prioriteringar och det krävs fortsatt kloka överväganden och långsiktighet. Framförhållning och resursutnyttjande kopplat till lokalförsörjning är ett exempel.

Samverkan – ett signum vi stärker

Det blir allt tydligare att vi som lärosäte är en viktig del av regionen – vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Regionen fortsätter att expandera, behovet av personer och kompetens är redan nu stort och förväntas fortsätta att öka.

Vi har intensifierat vår samverkan med en rad olika aktörer som Hitachi Energy, Region Dalarna, de kommunala energibolagen i Dalarna, Dalarna Science Park, Uppsala universitets innovationskontor samt internationella aktörer som WHO, för att nämna några exempel. Under våren har också flera näringslivsdialoger genomförts, med temat näringslivets behov av förstärkning av kompetens inom regionen.  

Intensiv, utmanande och glädjefylld vår

Vi sammanfattar våren med tre ord: Intensiv, utmanande och glädjefylld. Våra campus har fyllts av liv och rörelse samtidigt som vi genomför den viktiga nätbaserade undervisningen.

Innan vi välkomnar studenterna till höstterminen väntar semester och lugnare dagar för många av oss, samtidigt som vi har kollegor som arbetar som mest intensivt under sommaren. Vår förhoppning är att vi alla får möjlighet att koppla av för att kunna ta oss an hösten med förnyad energi.

Vi vill önska er en riktigt skön sommar och återigen stort tack för ett riktigt gott samarbete.

/Martin Norsell och Katarina Johansson.

PS. Ett tips på sommarlyssning i hängmattan, vår hedersdoktor Göran Greider sommarpratar i Sommar i P1 den 18 juli. DS.

Senast granskad:
Senast granskad: