Seminarium om desinformation och konspirationsteorier

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vilka krafter och mekanismer ligger bakom desinformation och konspirationsteorier? Vad gör dessa fenomen med oss och vårt samhälle? Vid detta seminarium presenteras tre olika perspektiv - från journalistiken, forskningen och expertmyndigheten.

Desinformation och konspirationsteorier

Vilka krafter och mekanismer ligger bakom desinformation och konspirationsteorier? När konspirationsteorier får tillräckligt stor spridning uppstår problem. En redan osäker situation - som exempelvis en pandemi för med sig - riskerar att förvärras och kan i förlängningen utgöra ett hot mot folkhälsan och det demokratiska samhället.

Vetenskapsrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Mälardalens högskola anordnar  gemensamt ett digitalt seminarium på temat desinformation och konspirationsteorier. Vid seminariet ges också en kort vägledning i hur du identifierar fenomenen och vad du kan göra för att motverka spridning. Seminariet avslutas med ett samtal med medverkande experter, till vilka du också kan ställa frågor.

Datum: 17 juni 2021 
Tid: kl 11.00–12.00 
Plats: Seminariet livesänds på YouTube. Klicka här.

Medverkande

  • Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria, Uppsala universitet, och författare till rapporten ”Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning”
  • Fredrik Konnander, verksamhetsansvarig för att möta informationspåverkan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Lotta Gröning, journalist och lektor i statsvetenskap, Mälardalens högskola

Moderator

Sara Seltborg

Senast granskad:
Senast granskad: