Seminarier om det nya arbetstidsavtalet

Lärosätet har nyligen kommit överens om ett nytt arbetstidsavtal med arbetstagarorganisationerna som gäller från och med 1 januari 2024.

Under hösten bjuds därför samtliga chefer in till informationsseminarier för att diskutera mer om intentionerna med det nya avtalet och hur det ska tolkas. Det kommer att finnas tid för frågor och diskussion. Separata kallelser har gått ut via Outlook. 

Senast granskad:
Senast granskad: