Remiss kring kravprofil för ny rektor

Nu ges möjlighet att lämna synpunkter på kravprofilen för ny rektor.

Högskolestyrelsen har utsett en rekryteringskommitté som har påbörjat processen med att rekrytera en ny rektor. Rekryteringskommittéen arbetar med att ta fram en kravprofil inför annonseringen och välkomnar alla medarbetares synpunkter för att göra en så bra kravprofil som möjligt.

En kravprofil hålls ofta på en mer generell nivå, men den kan då riskera att bli alltför generell och att vissa egenskaper eller kapaciteter inte blir tillräckligt betonade. Samtidigt kan inte alla förväntningar på detaljnivå finnas med om det ska bli hanterligt och realistiskt. Fundera därför gärna igenom vilka förväntningar på en ny rektor som är relevanta, nödvändiga och önskvärda.

Fram till 10 november 2023 klockan 12.00 har du möjlighet att lämna synpunkter till mejladressen kravprofil@du.se. Därefter kommer rekryteringskommittén att, bland annat med remissvaren som underlag, ta fram en ny kravprofil och foga samman den med en kort beskrivning av Högskolan Dalarna.

Tjänsten kommer därefter att utannonseras, efter arbetstagarorganisationerna har lämnat sina synpunkter.

Senast granskad:
Senast granskad: