Remiss inom kort för preliminärt förslag om lokalisering / Upcoming referral: proposal on location of cohesive academic environments

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Styrgruppen för lokalisering av sammanhållna akademiska miljöer har kommit fram till två jämbördiga förslag till lokalisering av de sammanhållna akademiska miljöerna. Styrgruppen har valt att efter diskussion lämna över underlaget för beslut av rektor.
Mugg Högskolan Dalarna logotyp bord inomhus händer håller i penna över papper
Två jämbördiga förslag till lokalisering av de sammanhållna akademiska miljöerna finns, och vilket som kommer föreslås och vara det preliminära förslaget som remitteras beslutas av rektor. Ulrika Lundholm Ericsson

Efter att rektor har beslutat om vilket av de jämbördiga förslagen som ska gå på remiss, kommer institutionernas ledningsråd få i uppgift att svara på remissen.

Det preliminära förslaget kommer även finnas att ta del av på medarbetarwebben för alla medarbetare. Parallellt med remissen sker löpande dialog med facken – samt framtagande av en riskanalys. Det slutgiltiga förslaget om lokalisering av de sammanhållna akademiska miljöerna beslutas av högskolestyrelsen i juni.

Samtliga i styrgruppen, som består av rektors ledningsråd förutom rektor, har fått framföra sina önskemål och argumenterat för dem. Underlag för ställningstaganden har bland annat varit det material som framkommit i den faktainsamling som gjorts och svaren på den enkät som samtliga medarbetare hade möjlighet att besvara under februari.

Senast granskad:
Senast granskad: