Regeringen utser Martin Norsell som generaldirektör för Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Efter drygt fem år som rektor för Högskolan Dalarna tillträder Martin Norsell sitt nya uppdrag 1 december 2023.
Martin Norsell
Privat

Universitetskanslersämbetet är den statliga tillsynsmyndigheten som ansvarar för kvalitetssäkring, granskning av effektivitet, tillsyn med mera av svenska lärosäten.

Under Martin Norsells tid som rektor på Högskolan Dalarna har grunden lagts för de sammanhållna akademiska miljöerna, med fokus på utbildning, forskning och samverkan av hög kvalitet.

– Vi har tillsammans byggt ett starkare lärosäte där utbildning och forskning hänger ihop. Vi har exempelvis fått 21 procent högre forskningsanslag, utökat antalet forskarutbildningar, utvecklat den akademiska kvaliteten, renoverat Campus Falun och är endast ett år från invigningen av nya Campus Borlänge, en modern lärmiljö med riktigt bra förutsättningar för både utveckling och samverkan.

Jag vill passa på att tacka alla fantastiska medarbetare, Studentkåren, Högskolestyrelsen, våra samarbetspartners och dessutom lyfta fram hur väl samarbetet har fungerat mellan den akademiska verksamheten, verksamhetsstödet och fackliga representanter. Är övertygad om att Högskolan Dalarna fortsätter utvecklas i linje med strategin för att på sikt förtjänas kallas universitet. Jag ser nu fram emot att få arbeta med den akademiska kvalitetsutvecklingen för hela sektorn på UKÄ, säger Martin Norsell, rektor.

Som prorektor går Jörgen Elbe in som ställföreträdande rektor från och med 1 december 2023. Högskolestyrelsen kommer att påbörja rekryteringsprocessen av ny rektor i samband med extrainsatt styrelsemöte måndag 2 oktober.

Senast granskad:
Senast granskad: