Pulsmätning – hur uppfattar du din arbetsmiljö vid tillfälligt hemarbete?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det är nu sex månader sedan högskolan på organisationsövergripande nivå undersökte hur medarbetarna upplever sin arbetssituation under pandemin och det är dags att följa upp resultaten. This information is available in English.

English version below. 

Det är nu sex månader sedan högskolan på organisationsövergripande nivå undersökte hur medarbetarna upplever sin arbetssituation under pågående covid-19-pandemin och det är dags att följa upp resultaten.

Under vecka 20 kommer du att få en kort enkät till din mejlkorg. Syftet med frågorna i enkäten är att undersöka hur du i nuläget upplever din arbetssituation. Frågorna tar endast några minuter att svara på och dina svar är värdefulla. En hög svarsfrekvens är viktigt för att högskolan som arbetsgivare skall kunna identifiera risker sätt in rätt åtgärder.

Sista svarsdag är 31 maj. Observera att enkäten är anonym.

Short survey – how do you perceive your work environment when working from home?

It has now been 6 months since we, on an organizational level, investigated how our employees perceive their work environment during the pandemic and it is time to follow up on the results.

This week you will receive a short survey to your inbox. The purpose is to investigate how you experience your current working situation. The questions will only take a couple of minutes to answer and we value your input. A high response rate is essential in order for us as an employer to identify risks and respond appropriately.

We need your answer by the 31st of May. Your responses to this survey will be kept anonymous.

Kontakt
HR-support
Senast granskad:
Senast granskad: