Påminnelse: Uppdatera ditt passerkort

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Larm- och passagesystemet på Campus Falun håller på att bytas ut. Kom ihåg att besöka Helpdesk och uppdatera ditt passerkort om du besöker campus under arbetstid. Under vecka 24 sätts nya kortläsare upp i hus C.

I samband med ombyggnationen av Campus Falun byts också larm- och passagesystemet ut. Bytet är redan gjort i hus A och pågår i hus E och F, därefter följer övriga delar enligt tidplan. För att du ska komma in i de lokaler där de nya kortläsarna sitter behöver du uppdatera ditt kort hos Helpdesk i Falun. Efter att kortet är uppdaterat fungerar det både på de gamla kortläsarna som kommer bytas ut samt de nya.

Tidplan för bytet

Tidplanen kan komma att justeras

  • Hus C: 26 maj – 8 juni
  • Hus D: 24 juni – 7 juli
  • Biblioteket: 6 – 17 september
  • Smedjan: 18 – 29 oktober
Kontakt
Fastighets/säkerhetsansvarig
Senast granskad:
Senast granskad: