Påminnelse om stoppdatum för löneärenden

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det innebär att om du ser till att underlag för till exempel utlägg (kvitton), reseräkningar och utbetalningsunderlag för timanställda, är avdelningen för HR till handa senast den 10:e varje månad så kommer utbetalningen till dig på nästkommande lön.

De underlag som inkommer efter den 10:e dröjer ytterligare en månad. Kom ihåg att underlagen ska vara kompletta och attesterade av din chef. Ta för vana att skicka in dina underlag i god tid. 

Kontakt

Just nu har avdelningen för HR en vakans på lönesidan. Därför är avdelningen extra tacksamma om underlagen skickas in i extra god tid den här månaden, för att hinnas med. Har du frågor, välkommen att kontakta oss.

Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: