Påminnelse: Flytta dina inspelade föreläsningar till Play

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från och med måndag den 7 mars kommer du inte längre åt inspelade föreläsningar och videor som finns på annan plats än Play.
Två kvinnor sitter vid ett bord framför en laptop. Fönster i bakgrunden.
Johnér Bildbyrå

För att underlätta flytten finns ett verktyg där du kan skicka in länkar till föreläsningar som används i din kurs eller ditt program. Detta gäller länkar till inspelningar gjorda i högskolans tidigare verktyg för digitala möten Adobe Connect eller streamingsystemet i sal/studio. 

Till verktyget mediekonverterare

De länkar som du skickar in kommer att läggas till i Play och du kan sedan dela dem till dina kollegor och studenter därifrån.

Fördelarna med Play är bland annat en tätare integration till lärplattformen Learn, stöd för textning och en enklare administration av videos.

Bevarande av inspelat material som är unikt till sin karaktär

Högskolan ska säkerställa ett bevarande av inspelat material som är unikt till sin karaktär, eller har rönt särskild uppmärksamhet – exempelvis i media. Unikt innebär i det här fallet sådant som lärosätet är relativt ensamma om i förhållande till andra.

Har du som lärare eller forskare inspelade föreläsningar i ämnen som kan vara unika för Högskolan Dalarna? Kontakta arkivarie Hanna Rudolph hru@du.se, för att få hjälp med bevarandet. Just din föreläsning kan vara viktig för framtida forskning.

Kom ihåg att du alltid kan komma förbi Supportcaféet i Zoom eller ringa support på 023-77 88 88 om du behöver hjälp eller stöd i din undervisning.

Du kan också boka en IKT-pedagog eller pedagogisk utvecklare om du i lugn och ro vill resonera om olika lösningar kring din undervisning.

Senast granskad:
Senast granskad: