Påminnelse: 21 maj sista dag att nominera till kollegiala valen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fredag 21 maj är sista dagen att nominera kandidater till de kollegiala valen, både till utbildnings- och forskningsnämnden och institutionernas ledningsråd. Alla medarbetare på högskolan får nominera – passa på att var med och påverka!

Hur nominerar jag? 
Skicka ditt förslag på kandidat senast 21 maj till angivna adresser (se kontakt). Ta del av valbara nedan. All personal vid högskolan får lämna förslag och nominera kandidater men den föreslagna måste vara vidtalad och ha godkänt sin nominering. Det är möjligt att nominera sig själv och/eller någon annan valbar. Även valbara har även möjlighet att nominera sig själva.

Läs mer om kriterierna för att vara valbar
Läs gärna mer om vad det innebär att vara kollegialt vald ledamot i UFN respektive IL

Kontakt
Institutionen för humaniora, samhällsvetenskap och medier
Institutionen för hälsa och välfärd
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Institutionen för teknik och data/IT
Institutionen för utbildning och lärande
Senast granskad:
Senast granskad: