Och de nominerade till UFN och IL är...

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

...nu presenterade inför valet som öppnar 7 juni. Ta del av självpresentationerna, respektive valberednings förslag och förbered dig för valet.

De senaste veckorna har det pågått ett intensivt arbete med att nominera kandidater till valen i utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och till institutionernas ledningsråd (IL). Det har inkommit ett historiskt antal nomineringar till UFN och även många nomineringar till IL.
– De stora antalet nomineringar och det arbete som gjorts av valberedningarna är ett bevis på lärar- och forskarkollegiets önskan att påverka utvecklingen vid Högskolan Dalarna. Det är särskild glädjande då kollegiets stora engagemang är i linje med strategins ambition att öka det kollegiala ansvaret, säger dekan Linda Vixner. 

Om en vecka är det dags att rösta i valen, Vallokalen öppnar 7 juni.

Ta del av tips på vad som kan vara bra att tänka på när man röstar. 

Läs mer om hur de kollegiala valen går till. 

Nedan kan du ta del av de nominerades självpresentationer och även valberedningarnas förslag med tillhörande motiveringar.

  • Nominerade och valberedningens förslag till utbildnings-och forskningsnämnden (UFN) (borttagen inaktuell länk).
  • Nominerade och valberedningens förslag till IL institutionen för humaniora, samhällsvetenskap och medier (borttagen inaktuell länk).
  • Nominerade och valberedningens förslag till IL institutionen för hälsa och välfärd (borttagen inaktuell länk).
  • Nominerade och valberedningens förslag till IL institutionen för språk, litteratur och lärande (borttagen inaktuell länk).
  • Nominerade och valberedningens förslag till IL institutionen för teknik och data/IT (borttagen inaktuell länk).
  • Nominerade och valberedningens förslag till IL institutionen för utbildning och lärande (borttagen inaktuell länk).
  •  
Viktiga datum

31 maj: Valberedningens förslag samt övriga nominerade till UFN och IL anslås på Valportalen.

7-14 juni: Val till UFN och IL. Val genomförs via Vallokalen och avslutas 14 juni kl. 24:00.

15 juni: Valresultatet till UFN och IL tillkännages.

Senast granskad:
Senast granskad: