Nya VR-utlysningar öppnar idag

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya utlysningar publiceras på Vetenskapsrådets webbplats idag!

12 nya utlysningar presenteras av Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet publicerar 12 nya utlysningar på sin webbplats idag: 

 • Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap
 • Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap
 • Konsolideringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap
 • Projektbidrag inom utbildningsvetenskap
 • Konsolideringsbidrag inom utbildningsvetenskap
 • Bidrag till gästforskare inom utbildningsvetenskap
 • Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap
 • Exploratory workshop inom utbildningsvetenskap
 • Projektbidrag inom utvecklingsforskning
 • Etableringsbidrag inom utvecklingsforskning
 • Nätverksbidrag - Swedish research links
 • Internationell postdok inom utvecklingsforskning

För detaljerad information, se Vetenskapsrådets webbplats.

Senast granskad:
Senast granskad: