Ny informationssida om covid-19

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Webbsidan om högskolans hantering av covid-19 har arbetats om för att förtydliga vad som gäller kring olika frågor så som undervisning, lokaler, vaccinationsbevis med mera.
Illustration av ett covid-19-virus
CDC/ Alissa Eckert, MSMI; Dan Higgins, MAMS

Tidigare har informationssidorna till medarbetare respektive studenter varit uppbyggda utifrån frågor och svar. Informationen är densamma men strukturen är ny. Dessutom har sidan för medarbetare separerats från sidan gentemot studenter. Det kan dock vara bra att som program- och /eller kursansvarig även ta del av sidan gentemot studenter. 

Information om covid-19 för medarbetare

Information om covid-19 för studenter

 

Medarbetare uppmanas att vända sig till närmsta chef för ytterligare frågor som rör din vardag som medarbetare, utöver det som går att ta del av på webbsidan. Du som chef får stöd via prefekt och planeringsgruppen för covid-19 där prefekterna finns representerade. Det går också att skicka in frågor till support för hantering. 

support@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: