Nu öppnar valet – rösta senast 14 juni

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Idag, 7 juni, öppnar vallokalen för de kollegiala valen till utbildnings- och forskningsnämnden samt till institutionernas ledningsråd. Du som är röstberättigad kan nu påverka vilka som kommer att besluta i många viktiga frågor för högskolan.

–  Aldrig tidigare har det varit så många nominerade kandidater till valet i UFN. Och intresset för att nominera till IL har också varit stort, vilket är otroligt positivt. Det kollegiala inflytandet är en förutsättning för att vidareutveckla våra sammanhållna akademiska miljöer. Min förhoppning är att alla röstberättigade använder sin röst för att påverka den akademiska verksamheten, genom att rösta i de båda valen, säger rektor Martin Norsell.

Du röstar via Vallokalen, valet avslutas måndag 14 juni klockan 24.00.

Ta gärna del av dekanernas tips om vad du kan tänka på vid valen till UFN och IL.

Ta del av de nominerade och valberedningens förslag/motivering

Observera att för närvarande är valberedningens förslag inte markerat i Vallokalen – ta därför del av förslaget nedan innan du röstar. 

  • Nominerade och valberedningens förslag till utbildnings-och forskningsnämnden (UFN) (borttagen inaktuell länk).
  • Nominerade och valberedningens förslag till IL institutionen för humaniora, samhällsvetenskap och medier (borttagen inaktuell länk).
  • Nominerade och valberedningens förslag till IL institutionen för hälsa och välfärd (borttagen inaktuell länk).
  • Nominerade och valberedningens förslag till IL institutionen för språk, litteratur och lärande (borttagen inaktuell länk).
  • Nominerade och valberedningens förslag till IL institutionen för teknik och data/IT (borttagen inaktuell länk).
  • Nominerade och valberedningens förslag till IL institutionen för utbildning och lärande (borttagen inaktuell länk).

Vilka är röstberättigade?

Till forsknings- och utbildningsnämnden är röstberättigad tillsvidareanställd personal, med sysselsättning (minst 50 % av en heltid) vid Högskolan Dalarna inom utbildning, forskning eller verksamhet inom den kollegiala nämndorganisationen. 

För institutionernas ledningsråd är röstberättigad anställd personal inom vederbörande institution med huvudsaklig sysselsättning (minst 50 % av en heltid) inom utbildning, forskning eller verksamhet inom den kollegiala nämndorganisationen och doktorander som har en anställning på minst 50% inom institutionen.  

Viktiga datum

7-14 juni: Val till UFN och IL. Val genomförs via Vallokalen och avslutas 14 juni kl. 24:00.

15 juni: Valresultatet till UFN och IL tillkännages.

Senast granskad:
Senast granskad: