Nominera eller sök till uppdraget som prefekt senast 14 mars

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Du kommer väl ihåg möjligheten att själv söka eller nominera kandidater till uppdraget som prefekt på Institutionen för lärarutbildning?

Som prefekt har du ett övergripande ansvar för att utveckla institutionens akademiska miljö. Till institutionen eftersöks nu en ledare med akademiska meriter, gärna inom lärarutbildningsområdet som drivs av ledarskap, ansvar och samarbete. Sök själv eller nominera tillfrågad kandidat senast 14 mars.

Uppdraget som prefekt på Högskolan Dalarna präglas av samarbeten, både internt och externt och därför är det viktigt med ett öppet förhållningssätt, stort intresse för människor och god förmåga att skapa förtroende över gränser. Högskolan Dalarnas prefekter har ett övergripande ansvar för att utveckla institutionens sammanhållna akademiska miljöer. Med stöd av proprefekt, avdelningschefer, administration och kollegial beredning ansvarar prefekten för utveckling och genomförande av utbildning, forskning och samverkan.

Nomineringar av tillfrågad kandidat skickas till HR-specialist Annie Nevala senast 14 mars. 

Ta del av hela rekryteringsannonsen

 Senast granskad:
Senast granskad: