Nominera till hedersdoktor vid Högskolan Dalarna

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I samband med akademisk högtid promoverar Högskolan Dalarna hedersdoktorer. Nu är det dags att nominera 2021 års kandidat/er. Samtliga anställda vid Högskolan Dalarna kan nominera kandidat senast 10 augusti 2021.
doktorshatt, diplom och medaljer

Att utnämnas till hedersdoktor vid Högskolan Dalarna är ett bevis på uppskattning. Den som utnämns till hedersdoktor ska ha någon anknytning till högskolan och i något avseende ha bidragit till Högskolan Dalarnas verksamhet. Men det kan också vara en person som på annat sätt gjort sig förtjänt av den värdighet som doktorstitel innebär exempelvis genom författarskap, kulturvård, folkbildning, föreningsaktivitet, pedagogiska eller informativa gärningar, eller annan samverkan med samhället.

Förutom samtliga anställda har även studentkåren rätt att nominera personer till hedersdoktorat.

För mer information om kriterier att beakta och för att nominera din kandidat: Välkommen med din nominering till hedersdoktor

Tidigare promoverade hedersdoktorer

Senast granskad:
Senast granskad: