Nominations to represent the Division of Doctoral Students in UFN and AFU

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hereby the interim board of the Division of Doctoral Students invite you to nominate yourself or a fellow Doctoral student to central elections of representatives in the UFN and the AFU and position as Leader of the division.

In Swedish below.

Hereby the interim board of the Division of Doctoral Students invite you to nominate yourself or a fellow Doctoral student to central elections of representatives in the University Faculty Board (UFN), The University Appointment Committee (AFU) and position as Leader of the division.  

Nominations should be made directly to coordinator of the election committee at the Student’s Union: valberedning@dalastudent.se. The nomination should include a short presentation of the nominee and to what position the nominations concerns.

Nominations will be accepted during the period 2021-06-18 and 2021-08-16. If you nominate anyone other than yourself, please make sure that the person accepts your nomination. The election will take place from Augusti 30th.

Information on the positions and eligibility
Detailed list on eligible candidates can be found in the central electoral roll

Nomineringar inför val av doktorandrepresentanter till UFN och AFU

Interimsstyrelsen för Dalarnas Studentkårs doktorandsektion bjuder in till val av doktorandrepresentanter. Du kan nominera dig själv eller annan kandidat till centrala val av representanter i utbildnings- och forskningsnämnden (UFN), anställningsförslagsutskottet (AFU) samt ytterligare en roll som kallas för sektionsledare för högskolans doktorander. Valberedningen består av Dalarnas Studentkår.

Nomineringar görs direkt till valberedningens samordnare vid Studentkåren: valberedning@dalastudent.se. Nomineringar ska innehålla en kort presentation av kandidaten och i vilken position nomineringen avser.

Nomineringsperioden pågår mellan 18 juni och 16 augusti 2021. Om du nominerar någon annan än dig själv, se till att kandidaten har accepterat din nominering. Valet är planerat att genomföras vecka 35.

Läs mer om de olika rollerna och behörigheter
Berättigade kandidater finns i vallängden

Senast granskad:
Senast granskad: