Möjlighet att söka utvecklingsmedel för kvalitet i distansutbildning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Universitets- och högskolerådet (UHR) genomför ett projekt för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor. Inom detta projekt finns en utlysning där UHR kommer fördela 12 miljoner på projekt som stärker lärosätenas förmåga att bedriva distansutbildning.

Varje lärosäte har möjlighet att lämna in en ansökan (maximalt 2 miljoner, eller 2,5 miljoner om det är i samarbete med annat/andra lärosäte). Mer information finns på UHR:s sida Utlysning av projektmedel

Denna utlysning syftar till att stärka lärosätenas förmåga att bedriva distansutbildning och inte att utveckla nya kurser eller program. Vår projektansökan kan innehålla flera olika delprojekt (från olika delar av organisationen), vilket stärker möjligheten till att medel beviljas.

Nästa Generations Lärande Centrum (NGLC) har fått i uppdrag att samordna detta arbete på högskolan Dalarna. NGLC kommer den 3 november att lämna förslag till rektor på ansökan från Högskolan Dalarna. 

Informationsmöten

Måndag 4 oktober 12.00-12.30
Onsdag 6 oktober 12.30-13.00

Informationsmötena hålls i Zoom: https://du-se.zoom.us/j/64872024415

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: