Möjlighet att delta i nämndarbetet och i Disciplinnämnden

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarnas Utbildnings- och forskningsnämnd, UFN, informerar om möjligheten att ingå i nämndarbetet och i Disciplinnämnden.
Böcker i bokhylla på biblioteket på Campus Falun.
  • UFN efterlyser intresseanmälningar till uppdraget som ledamot i Anställningsförslagsutskottet, AFU (omfattning 10 procent i tjänst och tillsättning i augusti 2022). Ledamoten behöver vara senior forskare, det vill säga docent eller professor, som har sin huvudsakliga sysselsättning (minst 50 procent av heltid) inom utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna. UFN tar emot intresseanmälningar genom Pierre Vogel, pvo@du.se, senast den 1 mars 2022. 

  • UFN efterlyser även intresseanmälningar till uppdraget som lärarrepresentant i Disciplinnämnden (omfattning 2 procent i tjänst och tillsättning snarast möjligt). UFN föreslår rektors beslut. Lärarrepresentanten behöver vara disputerad och ha sin huvudsakliga sysselsättning (minst 50 procent av heltid) inom utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna. UFN tar emot intresseanmälningar genom Pierre Vogel, pvo@du.se, senast den 1 mars 2022. 
Senast granskad:
Senast granskad: