Kom ihåg att tydliggöra höstens studiestart i Learn

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Senast den 22 juni ska du som program- eller kursansvarig ha uppdaterat Learn om hur studiestarten för dina studenter ser ut inför hösten 2021. Informationen om undervisningen sker nätbaserat eller ”blended” behöver framgå.

Samtliga studenter ska via lärplattformen Learn kunna ta del av hur den första delen som student på en kurs eller program ser ut. Detta är extra viktigt utifrån rådande situation där den undervisning som annars sker campusbaserat hösten 2021 sker nätbaserat och med fördel ”blended”. Ett välkomnande meddelande med information om studiestarten behöver vara inlagt innan den 22 juni för att det ska finnas att ta del av i god tid innan första antagningsbeskedet den 16 juli.

Kom ihåg att förra årets publicerade välkomstbrev måste uppdatera så att rätt information står och för att det endast ska vara det aktuella välkomnandet som studenterna möts av under ”Ny student”.

En välkomstmall finns framtagen med den information som ska finnas i varje kurs- och programrum för att förenkla arbetet för dig som kurs- och programansvarig och skapa en tydlighet och trygghet för studenterna. Det finns även instruktioner att ta del av för hur detta ska läggas in i Learn. Kontakta support@du.se om du behöver hjälp med att lägga in detta i Learn.

Information om studiestarten kan vara avgörande faktor för ett "ja"

I de utskick som görs till antagna studenter i samband med urval 1 och 2 kommer en hänvisning finnas till Learn och respektive kurs- och programrum. Därför behöver informationen finnas tillgänglig även för dem som loggar in som gäst fram tills dess. Det är först när studenterna har registrerat sig som får de får full tillgång till Learn.

Tydlig information om studiestarten och vilken studieform ett program eller kurs har, kan vara avgörande för om den sökande vill kvarstå på sin sökta plats till Högskolan Dalarna eller ej.

Senast granskad:
Senast granskad: