Introduktion till Högskolan Dalarna för nya studenter

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Måndag 28 augusti välkomnas nya studenter till högskolan med en introduktion i Borlänge och Falun.
Grupp studenter går utomhus
Ulrika Lundholm Ericsson

Introduktionen är till för högskolans nya studenter som påbörjar en utbildning under höstterminen 2023. Therese Herkules, institutionen för kultur och samhälle, kommer att vara moderator för introduktionen i Falun och Carin Nordström, institutionen för information och teknik, är moderator i Borlänge.

Välkomsttal kommer hållas av rektor, kårordförande, StudentDalarna och Studieverkstadens koordinatorer Lina Mörk, Johan Wernberg samt Alina Hurnasti från Studenthälsan. Dessutom presenteras Dalarnas studentkårs IntroMästeriet på scenerna i Falun och Borlänge.

Vid tidigare terminsstarter har högskolan kallat nya studenter till en välkomstceremoni. Nytt för i år är byte av namn från ”Välkomstceremoni” till ”Introduktion av Högskolan Dalarna”. En annan förändring är att introduktionen förinspelas digitalt så att samtliga studenter får möjlighet att ta del av välkomnandet.

Programansvariga vid högskolan är välkomna att ta del av introduktionen, övriga medarbetare är välkomna i mån av plats.

  • Måndag 28 augusti
  • Studenter Campus Falun: Kl 09.00 - ca. 09.30
    Plats: Lugnetkyrkan
  • Studenter Campus Borlänge: Kl 10.00 - ca. 10.30
    Plats: Galaxen

Kalenderhändelse för dagen: Introduktion till Högskolan Dalarna HT23 

Välkomstdag för internationella studenter

För internationella studenter sker en välkomstdag på fredag den 25:e augusti vid Campus Falun. Samtliga nya internationalla studenter är välkommen att delta på plats och talen kommer att spelas in för att delas på högkskolans webbplats. Välkomstdagen innerhåller en blandning av tal och aktiviteter för att studenter ska lära känna varandra samt få kännedom om det stöd som finns från högskolan.

Läs mer om välkomstdagen för internationella studenter: https://www.du.se/en/study-at-du/new-students/semester-start/

Kontakt Introduktion till Högskolan Dalarna
Kontakt Välkomstdag för internationella studenter
Senast granskad:
Senast granskad: