Hur lever högskolan upp till kraven om tillgänglighet till digital offentlig service?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den lag som trädde i kraft i september 2020 är en utmaning för hela organisationen. Arbetet för att leva upp till lagkraven sker systematiskt och planerat. Snart kommer nya tillgängliga dokumentmallar finnas för alla medarbetare att använda sig av.

Sedan lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft 23 september 2020 har högskolan arbetat aktivt för att leva upp till kraven i lagen.
Utmaningarna är flera och arbete pågår för att inte bara leva upp till kraven utan också för att förbättra de delar i organisationen som man genom lagen blivit uppmärksammad om skulle kunna ske på annat sätt.   

– En stor del av vårt arbete handlar om att lägga pussel, konstaterar Maria Bergsten, digital strateg på Kommunikationsavdelningen som samordnar arbetet. Mycket av arbetet hänger ihop med andra processer i organisationen, inte minst införandet av BeHDa. Vi gör arbetet systematiskt och planerat. Vi försöker göra saker i rätt ordning.  

Högskolan lever idag i stor grad upp till kraven i lagen, men inte till fullo.  
– Ett gäng aktiviteter är identifierade, vilket är en viktig del i lagen – vi ska ha koll på vad vi inte lever upp till, men som inte är lösta än. Det handlar exempelvis om att se över olika rutiner, implementera systemstöd liksom hjälpmedel, konstaterar Maria.  
I en del frågor inväntas också nationella riktlinjer – en sådan fråga är tillgänglighet i lärplattformar, och som kommer ha stor påverkansgrad på arbetet framåt.  

En annan viktig grundläggande del är att alla dokument som produceras i organisationen ska vara tillgänglighetsanpassade – vilket inte sker automatiskt. Därför kommer inom kort, förhoppningsvis innan sommaren, mallar för exempelvis Word och PowerPoint skjutas ut till alla medarbetare. Det innebär också att det kommer finnas gemensamma mallar att tillgå enkelt i programmen.  
– Här har alla medarbetare ett ansvar att använda sig av dessa mallar, konstaterar Maria.   

Ett arbete pågår också med att konvertera alla högskolans styrdokument till enhetliga, metadatasatta och tillgänglighetsanpassade dokumentmallar, lagkraven rör både produktion av nya dokument och gamla.   

Senast granskad:
Senast granskad: