Hållbarhetskrav i upphandling – workshop 29 november

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I en interaktiv workshop diskuterar vi hur högskolan genom inköp, samarbeten och agerande kan minska fotavtryck och samtidigt inspirera andra att göra detsamma.

Den 29 november genomförs en internutbildning om hållbarhetskrav i upphandling inom högskolan. Utbildningen är ett led i genomförandet av de hållbarhetsmål som beslutades tidigare i år. Utbildningen är tänkt att genomföras för upphandlare, beställare och andra som är involverade i inköp och upphandlingar, men alla med intresse för frågorna kan anmäla sitt intresse att delta.

Utbildningen tar avstamp i de miljö- och klimatförändringar vi ser, och har sett, i modern historia och nutid. Hur kan förändrad konsumtion bidra till förbättring och vilka möjligheter finns? Under denna workshop diskuterar vi hur Högskolan Dalarna genom inköp, samarbeten och agerande kan minska fotavtryck och samtidigt inspirera andra att göra detsamma. Det preliminära innehållet presenteras nedan.

Kursledare är Erik Årling, expert inom hållbar upphandling på Colligio AB. Utbildningen genomförs som en interaktiv workshop.

Tid och plats: 29 november klockan 08.30-15.00 på Campus Lugnet, Falun, lokal Ekeby. Digital närvaro går att ordna.

Anmälan: Anmäl ditt intresse att delta till Anton Grenholm (agr@du.se) senast 25 november.

Bakgrund

• Hur har klimat och miljö förändrats under den moderna historien?

• Hur påverkar miljö- och klimatförändringar olika delar av världen?

• Vad är biologisk mångfald, och varför är det viktigt även för klimat, matproduktion och djurliv?

• Vi pratar mycket om luft och land, men hur är det med haven?

• Varför är en cirkulär ekonomi så viktig?

• Vad kan vi göra, vad bör vi göra, och vad måste vi göra?

Hållbar upphandling – del 1

• Vad tillåter upphandlingslagstiftningen, hur långtgående krav får vi ställa på hållbarhet, vad får det kosta, vad och hur får vi utvärdera, och får vi ställa krav relaterade till livslängd och livscykelanalys?

• Kan vi upphandla begagnade varor? Kan vi tillåta både nya och begagnade varor i samma upphandling?

• Hur gör man en livscykelanalys, och när bör den göras (för vilka produkter)?

• Inom vilka områden är det viktigast att vi ställer höga miljökrav, hur bör vi prioritera? (Detta knyter an till högskolans klimatutredning/miljöspendanalys.)

• Hur kan vi påverka inköpsprocessen i en positiv riktning, hur säkerställer vi evidensbaserade/vetenskapliga miljö- och klimatkrav?

Hållbar upphandling – del 2

• Hur ser kravställning ut i olika sektorer/inköpskategorier?

• Exempel på krav generellt, samt inom valda sektorer (baserat på återkoppling från högskolan).

• Krav på hållbarhet och cirkulär ekonomi i tjänsteupphandlingar.

• Hur får vi med små (lokala?) aktörer?

• Uppföljning av hållbarhetskrav, och hur vi mäter effekten.

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: