Förslag på arbetsmiljömål

Två förslag på arbetsmiljömål finns nu framtagna och ett antal indikatorer utpekade för att följa upp målen. Den 27 september kommer MBL informeras om arbetet och förslagen som finns framtagna.

Att arbetsmiljömål arbetas fram är ett led i att arbetsgivare enligt lag är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Att ta fram målen är ett arbete som leds av avdelningen för HR tillsammans med huvudarbetsmiljöombuden. 

– Vår förhoppning är att målen ska gälla från 2024. Uppföljningen av målen ska vara en del av den ordinarie verksamhetscykeln, säger Elin Andersson, HR-specialist, avdelningen för HR. Och konstaterar:
Vi gör mycket idag för att ha en bra organisatorisk och social arbetsmiljö, målen vi föreslår kommer kännas igen men genom att fastställa mål blir det också tydligt att det är en prioritet att arbeta mot.   

Arbetsmiljömålen kommer att förhandlas innan de fastställs.

 

 

Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: