Fjärrkyla på väg in i Hyttan – markarbete vid Campus Falun kommande veckor

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under v.21-27 kommer markarbete pågå som kan upplevas störande. Entréerna kommer dock kunna användas som vanligt. Dessutom kommer en injustering av luftflöden till hus E att ske v.21. Arbetet är en del av ombyggnationerna av Campus Falun.

I samband med ombyggnationen av Campus Falun och ventilationsombyggnaden har högskolan tillsammans med Falu kommun valt att ansluta fastigheten till fjärrkyla.
– Fjärrkylan är driftsäker, minskar miljöpåverkan och energianvändningen är minimal, säger Jan Bjelvenmark, projektledare, Fastighetsavdelningen.

Markarbetet börjar i slutet av vecka 21 och pågår till och med vecka 27. En provisorisk övergång ordnas så att tillträde via huvudentrén alltid är möjlig.
– Eventuellt kan de som sitter i hus E i Hyttan, mot Scandic, de första veckorna störas av ljud och vibrationer under tiden arbetet pågår, säger Jan Bjelvenmark.

Arbetsområdet kommer vara inhägnat och entreprenören kommer säkerställa att flöde förbi arbetsområdet ändå är möjligt med grindar och övergångar över schakter. En del av de schakt som skapas kommer vara öppna längre, det är därför som arbetet först beräknas vara helt klart vecka 27.

Flygbild över Campus Falun

 

Tidplan (kan komma att justeras något): 

  • Delsträcka 1: Vecka 19-23
  • Delsträcka 2: Vecka 23-26
  • Delsträcka 3: Vecka 21-22
  • Delsträcka 4: Vecka 24-27

Injustering av luftflöden

Förutom arbete med fjärrkyla kommer under vecka 21 en så kallad injustering av luftflöden till hus E i Hyttan också att ske. Arbetet beräknas pågå under flera dagar.
– Det innebär att det kommer vara en hel del personal som kommer röra sig i lokalerna för att få till justeringen på bästa sätt, säger Daniel Bergvin, projektledare, Fastighetsavdelningen.

Kontakt
Projektledare, Fastighetsavdelningen
 
Daniel Bergvin,
Projektledare, Fastighetsavdelningen
dbg@du.se
Senast granskad:
Senast granskad: