Fakturahantering under sommaren

Kom ihåg att godkänna och attestera leverantörsfakturor även i sommar så att högskolan undviker dröjsmålsräntor/inkassokostnader på fakturor. Du loggar in i systemet precis som vanligt var än du befinner dig. Alternativt utse en ersättare. Påminn även dina medarbetare.

Kom ihåg att godkänna och attestera leverantörsfakturor i sommar så att högskolan undviker dröjsmålsräntor/inkassokostnader på fakturor. 

Vill du ändra godkännare eller attestant i Agresso så rapporterar du det till ekonomisupport@du.se och skriver: 

  • Namn på ersättaren
  • Från och till datum när personen går in som ersättare

Meddela detta i god tid innan semestern ifall att ersättaren behöver utbildning i hanteringen. 

Begränsad bemanning och stöd – tänk på det vid planeringen 

Under vecka 29 - 31 är bemanningen på avdelningen för ekonomi och upphandling begränsad. Därför är det viktigt att planera för om hjälp önskas med utbetalningar, då avdelningen under dessa veckor inte kan hjälpa till med brådskande betalningar och inte heller kortbetalning. Om du vill vara säker på att få den hjälp du behöver så bör avdelningen för ekonomi och upphandling kontaktas senast vecka 28 (10-14 juli) eller från vecka 32 (7-11 augusti).

Även inköp och upphandlings kapaciteten är begränsad under vecka 30-32. Bokinköp kommer ej att hanteras vecka 31.

Kontakt
Ekonomisupport
Senast granskad:
Senast granskad: