Ekonomistyrning med fokus på uppföljning och utveckling

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under hösten har ett intensivt arbete pågått med att se över högskolans ekonomiska arbetssätt och tillhörande systemstrukturer, med fokus på uppföljning och utveckling.

Det är tre år sedan högskolestyrelsen antog nuvarande strategi. Sedan dess pågår ett arbete med att skapa förutsättningar för att bygga ett starkt lärosäte, vilket ställer stora krav på vår organisation och behov av nya arbetssätt.

Som lärosäte eftersträvas alltid en ekonomi i balans parallellt med hög kvalitet i både utbildning och forskning. En central del är en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning med uppföljning av samtliga verksamheter. Under hösten har ett arbete pågått med att se över högskolans ekonomiska processer och tillhörande systems strukturer, kopplingar och användarvänlighet utifrån olika systemperspektiv och målgrupper.

Resultatet kommer att presenteras i början av nästa år. Samtidigt förväntas beslut fattas kring förnyad budgetprocess, tydligare kostnadsfördelning samt utveckling av tekniska system som underlättar för ekonomisk styrning och uppföljning. Detta arbete har skett i nära samarbete med berörda avdelningar inom verksamhetsstödet, förvaltningsorganisationen och utvalda målgrupper inom verksamheten.

Senast granskad:
Senast granskad: