Påminnelse: Det är inte tillåtet att automatiskt vidarebefordra din e-post

Det är inte tillåtet eller möjligt att automatiskt vidarebefordra e-post adresserad till en du.se-adress till en extern e-postleverantör. Detta gäller för all personal och alla studenter.

För att säkerställa att regler efterföljs samt att kommunikationen fungerar, har möjligheten att göra automatisk vidarebefordran av e-post på Högskolan Dalarna, din du.se-adress till externa e-postleverantörer, tagits bort under 2021. Detta innebär att alla måste hantera sin epost via applikationen Outlook eller via office.du.se

Observera att detta gäller även för studenter.

När det gäller studenters automatiska vidarebefordran av e-post, har detta fungerat allt sämre de senaste åren. Det har förekommit att e-post försvunnit på vägen efter att meddelandet har lämnat Högskolan Dalarna. Avdelningen för IT och digital infrastruktur kan inte felsöka efter vad som har hänt hos andra e-postleverantörer, exempelvis Gmail, Yahoo eller annat lärosäte.

Visste du att...

...när ett e-postmeddelande adresserat till du.se skickas utanför högskolan klassas försändelsen som allmän handling och om automatisk vidarebefordran görs blir konsekvensen att utlämnande gjorts utan att regelverket avseende sekretessprövning iakttagits.

Kontakt
support@du.se
Senast granskad:
Senast granskad: