Påminnelse: Det är inte tillåtet att automatiskt vidarebefordra din e-post

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det är inte tillåtet eller möjligt att automatiskt vidarebefordra e-post adresserad till en du.se-adress till en extern e-postleverantör. Detta gäller för all personal och alla studenter.

För att säkerställa att regler efterföljs samt att kommunikationen fungerar, har möjligheten att göra automatisk vidarebefordran av e-post på Högskolan Dalarna, din du.se-adress till externa e-postleverantörer, tagits bort under 2021. Detta innebär att alla måste hantera sin e-post via applikationen Outlook eller via office.du.se

Observera att detta gäller även för studenter.

När det gäller studenters automatiska vidarebefordran av e-post, har detta fungerat allt sämre de senaste åren. Det har förekommit att e-post försvunnit på vägen efter att meddelandet har lämnat Högskolan Dalarna. Avdelningen för IT och digital infrastruktur kan inte felsöka efter vad som har hänt hos andra e-postleverantörer, exempelvis Gmail, Yahoo eller annat lärosäte.

Visste du att...

...när ett e-postmeddelande adresserat till du.se skickas utanför högskolan klassas försändelsen som allmän handling och om automatisk vidarebefordran görs blir konsekvensen att utlämnande gjorts utan att regelverket avseende sekretessprövning iakttagits.

Kontakt
support@du.se
Senast granskad:
Senast granskad: