De statliga forskningsfinansiärerna presenterar rekommendationer till regeringens forsknings- och innovationspolitik

Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova presenterar sin gemensamma syn på  vilka förändringar som behövs för att främja excellent forskning, internationalisering och innovation i Sverige.

Gemensamt underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik 

Regeringen har gett Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att utifrån sina respektive ansvarsområden gemensamt göra en analys och lämna rekommendationer som kan bidra till regeringens forsknings- och innovationspolitik (U2023/01317).

Förslaget

Finansiärerna publicerar nu sin gemensamma rapport, med Vetenskapsrådet som samordnande myndighet. Nu presenteras förslagen i fyra kapitel: 

  • Forskning och innovation är en drivkraft för ett hållbart och säkert samhälle
  • Insatser för ett effektivare forsknings- och innovationssystem
  • Främja internationellt och europeiskt forsknings- och innovationssamarbete
  • Forskning- och innovationsinfrastruktur för excellens, konkurrenskraft och innovation

Myndigheterna föreslår också kraftsamling kring fyra områden som är avgörande för Sveriges utveckling mot ett hållbart och säkert samhälle: God hälsa och life science, framtidssäkrat samhälle, nationell säkerhet samt klimatomställning.

Ladda ner rapporten på Vetenskapsrådets webbplats

 

Senast granskad:
Senast granskad: