De får pris under akademisk högtid

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny hedersdoktor och pristagare för alumn-, pedagogiska- och samverkanspriserna har nu utsetts.
Akademisk högtid
Prisutdelningen sker fredagen den 26 november vid högtidsceremonin för akademisk högtid.

I samband med den akademiska högtiden den 26 november promoverar Högskolan Dalarna hedersdoktor och delar ut alumn- och samverkanspris. Kåren delar också ut pedagogiska priset.

Hedersdoktor

Den som utnämns till hedersdoktor ska ha någon anknytning till högskolan och i något avseende ha bidragit till Högskolan Dalarnas verksamhet. Det kan även vara en person som på annat sätt gjort sig förtjänst av den värdighet som doktorstitel innebär exempelvis genom författarskap, kulturvård, folkbildning, föreningsaktivitet, pedagogiska eller informativa gärningar, eller annan samverkan med samhället.

Irma Taddia

Irma Taddia var en av grundarna till utbildningen Afrikanska studier vid Högskolan Dalarna och hon har haft stor betydelse for dess utveckling. Irma Taddia ar professor emerita i modem afrikansk historia vid universitetet i Bologna och har bedrivit forskning i Etiopien, Eritrea, Sudan och Somaliland, och ägnat sig at kolonialhistorien på Afrikas Horn. Hennes främsta forskningsområden inbegriper förhållandet mellan inhemska intellektuella och kolonialmakten, modern afrikansk lagstiftning och afrikanska konstitutioner. Under utbildningens 15 år har hon bidragit till undervisningen och hennes engagemang har varit helt avgörande for uppbyggnaden av nätverket av partneruniversitet i Italien, övriga Europa och Afrika.

Samverkanspris

Samverkanspriset delas ut till en extern samverkanspartner och till en medarbetare eller verksamhet vid högskolan som i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samverkan mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sektor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen.

Knowledge transfer partnerships (KTP)

KTP-avdelningen vid Högskolan Dalarna har, genom idogt arbete och strategiskt fokus, med stor framgång etablerat samverkansmodellen Knowledge Transfer Partnerships (KTP) vid Högskolan Dalarna och i Sverige. Genom arbetet har lärosätets samverkan med omgivande samhälle flyttats fram och vidareutvecklats i positiv riktning. Avdelningens arbete har även bidragit till att KTP som samverkansmodell utvecklats ytterligare, såväl på lärosätet som nationellt.

Svenska Judoförbundet

På ett föredömligt sätt har Svenska Judoförbundet tillsammans med Högskolan Dalarna utarbetat nya modeller för samverkan mellan idrottsrörelsen och akademin. Gemensamma insatser inom forskning och utbildning har genererat forskningsprojekt och kunskap som vidareutvecklat idrottsrörelsen och flyttat fram forskningsfältet. Judoförbundet har visat på den kraft som finns i samverkan mellan samhällsaktörer och akademin, och betydelsen av att arbeta tillsammans för ett fortsatt gott samhälle.

Alumnpris

Alumnpris delas ut till en tidigare student som använder sina kunskaper från Högskolan Dalarna för att skapa ett gott samhälle. Studenten är är en god förebild för andra studenter och en god ambassadör för Högskolan Dalarna

Linda Forsell Asp

Linda Forsell Asp använder sin kunskap och sin vardag som lärare för att inspirera, motivera och påvisa att läraryrket är fantastiskt. Varje dag möter Linda elever och kollegor, i klassrummet och i sociala medier, för att dela med sig av eget och andras material som skapar mervärde i undervisningen. Linda är läraren som ger lärarinspiration – både inspiration att lära sig och till läraryrket.

Pedagogiskt pris

Pedagogiskt pris delas ut av Dalarnas studentkår till den som har förmåga att anpassa sitt stöd efter olika studentgrupper och dela med sig av sitt engagemang inom sitt ämne samt skapa en bra kontakt med studenterna.

Jeff Gracie

Jeff Gracie gör undervisningen både spännande och intressant genom sin nyfikenhet och intresse för sina studenter och deras tankesätt. Genom hans engagemang känner sig alla studenter uppmärksammade och delaktiga. Genom lyhördhet lotsar han oklarheter till klarhet. Jeff är alltid positiv och har nära till skratt som skapar god stämning både i lektionssalen och digitalt.

Akademisk högtid 2021

Promovering av hedersdoktor och prisutdelning sker 26 november vid den akademiska högtiden då högskolan även uppmärksammar professorer, docenter, doktorer och lektorer som utsetts under år 2019-2020. 

Akademisk högtid - program 2021 (du.se/hogtid)

Kalendarium (medarbetarwebben)

Akademisk högtid
Senast granskad:
Senast granskad: