Dalarna Innovation Days 2023 – Tillsammans för en hållbar framtid

Välkommen till Dalarna Innovation Days 2023. Den gröna omställningen och vår tids andra stora utmaningar ställer höga krav på både kreativitet och mod. En enda idé eller aktör kan inte lösa alla utmaningar ensam. Därför är det avgörande att vi samlas, utbyter tankar och lär av varandra.
Dalarna Innovation Days
Dalarna Science Park

Högskolan Dalarnas forskare, medarbetare och studenter deltar aktivt i en rad evenemang under dessa dagar, som erbjuder både fysiska och digitala seminarier, framtidsspaningar, engagerande samtal, workshops och möjligheter till nya kontakter.

 • Datum: 17–20 oktober 2023
 • Plats: Borlänge, Falun och Leksand (många programpunkter är även tillgängliga online)
 • Kostnad: Alla programpunkter är kostnadsfria
 • Program och anmälan: Se detaljerat program och gör anmälan

Dalarna Innovation Days är ett samarbete mellan Dalarna Science Park, Sparbanksstiftelsen Dalarna, Clas Ohlsson Foundation, Business News Dalarna, Dalarnas energibolag och Högskolan Dalarna.

Aktiviteter i urval

Programmet uppdateras löpande.

17 oktober

 • Dalarna Innovation Days Challenge: Har du en idé som kan göra boende och byggprocesser bättre, hållbarare och hälsosammare? Tävla med din idé och vinn ett stipendium på 25 000 kr för att vidareutveckla din idé samt stöd i form av affärsutveckling. Har du en idé som ökar äldre personers trygghet och säkerhet i hemmet med hjälp av smart teknik kan du också tävla om två bonuspriser på vardera 10 000 kronor. Bonustävlingen är kopplad till högskolans forskningsprojekt SAFEST.

18 oktober –en dag full av aktiviteter på Campus Falun:

 • AIMday: En möjlighet för organisationer och företag att direkt ställa frågor om sina utmaningar till högskolans forskare. Klara Holdstock och Ulrika Ebenhard leder detta evenemang, med deltagande av över 20 forskare och experter från Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle inom områdena arbetsmiljö, turism, materialteknik och energi.
 • Workshop om entreprenörskap i skolan:  Arrangerat av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), hålls både på Campus Falun och online.
 • Inspirationsföreläsning av Tobias Degsell: "Nej! – det var inte bättre förr". Tobias Degsell är en expert inom kreativitet, struktur, innovation och lärande. Föreläsningen äger rum på Biblioteket Campus Falun och är även tillgänglig online.

19 oktober:

20 oktober:

 • Dalarna Talks: Ett evenemang från Dalarna Science Park med medverkan av Björn Äng och Ulrika Ebenhard från högskolan.
 • Dalarna High tech Lab Arena: Arrangerat av IUC (Industriella UtvecklingsCentra), med medverkan av Mikael Olsson.

Dalarna Innovation Days– en del av Akademinära innovation

Dalarna Innovation Days är en integrerad del av vårt arbete med "Akademinära innovation" i syfte att stärka Dalarna som en innovativ region. Projektet involverar aktiviteter som ska främja innovation, entreprenörskap och öka kunskapen om hållbarhet inom följande områden:

 • Identifiera och tillvarata innovativa idéer hos högskolans studenter, personal och forskare.
 • Stödja avancerad innovation som kräver längre utveckling för kommersialisering.
 • Genomföra en innovationsvecka i syfte att öka intresset för innovation och hållbarhet.
 • Genomföra innovationstävlingar i syfte att identifiera nya innovativa idéer som kan leda till nya företag eller innovativ förnyelse i befintliga små och medelstora företag.

Högskolans representanter i styrgruppen för Akademinära innovation:

Via Dalarna Science Park är Jacob Ode kopplad till projektet. 
Kontakt:

Senast granskad:
Senast granskad: