Dags att bjuda in till lönesamtal

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är det dags att bjuda in till lönesamtal. Senast den 23 oktober ska medarbetare ha erbjudits och genomfört ett lönesamtal med sin närmaste chef.

Lönesamtalet är en möjlighet för dialog mellan dig som chef och dina medarbetare kring prestationer, måluppfyllelse och lönekriterier.

Just nu pågår förhandlingar om de centrala löneavtalen mellan Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna. Inga datum är därför ännu satta för årets lönerevision då vi måste vänta in de nya centrala avtalen. HR kommer att gå ut med mer information så fort de nya avtalen är på plats.

En särskild grupp på Teams finns för RALS:en, om du inte redan är med i det kontakta HR.

Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: